• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ağayeva Rəna Knyaz qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəhəri. 02.05.1953

  Təhsil: 1960-1970-cı ildən Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbinin fortepiano sinifinə daxil olub.  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına professor Elmira Səfərovanın sinifinə daxil olub.

  Pedaqoji fəaliyyəti: M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət institutuna vokal kafedrasında professor Rəhilə Cabbarovanın sinifində konsertmeyster kimi çalışıb.

  1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına professor Elmira Quliyevanın sinifində vokal kafedrasında konsertmeyster kimi çalışıb. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

  2014-cü ildən etibarən BMA-nın vokal kafedrasının müəllimi və xalq artisti Fidan Qasımovanın sinifində konsertmeyster vəzifəsində çalışır. 2014-cü il Bakı Musiqi Akademiyasının “Kamera oxuma”sı fənni üzrə dərs deyir.

  Elmi fəaliyyəti: 1985-ci ildə Bakıda VII Zaqafqaziya musiqi müsabiqəsində “Müsabiqənin ən yaxşı konsertmeysteri”diplom və mükafatına layiq görülüb.

  1987-ci ildə M.İ.Qlinka adına vokalçıların beynəlxalq müsabiqəsində iştirak etmişdir.Vokal müsabiqələrinin “ən layiqli konsertmeysteri”kimi diplomlarla təltif olunub.

  1997-ci ildə Bakıda təşkil olunmuş Bülbül adına vokalçıların I Beynəlxalq müsabiqəsində diplom və mükafatlara“yaxşı konsertmeyster” adına layiq görülmüşdür, eləcədə Bülbül adına vokalçıların IVBeynəlxalq müsabiqəsində də mükafatlara layiq görülmüşdür (2007 il).