• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsmayılova Gülnaz Əmir qızı

  Professor, Xalq artisti

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan,Bakı şəhəri.18.10.1960

  Təhsil: Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbini fərqlənmə diplomu ilə biritmişdir. Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (1984 il, professor N.Sultanovun sinfi, f-no), (1997 il,professor X.Qasımova, solo oxuma) kafedralarını biritmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrın solistidir.

  1985-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim vəzifəsində çalışır. 2000-ci ildən baş müəllimdir. 2007-ci ildən dosentidir. 2012-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur.

  Hal-hazırda BMA-da “Solo oxuma” və “fortepiano”-dan dərs deyir. Pedaqoji fəaliyyəti çox genişdir.

  2006-cı ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistidir.

  Elmi fəaliyyəti: 2003-cü ildən “Türksoy”, 2009-cu ildən Qəbələ Beynəlxalq musiqi festivallarının daimi iştrakçısı olmuşdur. Bir sıra elmi məqalə və dərs vəsaitlərin müəllifidir.