• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Zairbəyova Larisa Musayevna

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi:   Azərbaycan, Bakı şəhəri. 11.12.1948

  Təhsil:  8 saylı musiqi məktəbini bitirib və A.Zeynallı adına BMPM-nə, sonra isə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Fortepiano” fakultəsində1968-1973-cü illərdə təhsil alıb.

  Bülbül adına Vokalçıların  I Beynəlxalq Müsabiqəsinə yüksək mükafata- “Qran-pri” mükafatına layiq görülmüşdür.

  2002-ci ildə Moskvaya M.Maqomayevin yubileyinə həsr olunmuş bayram konsertində iştirak edib.

  Azərbaycan ali və orta Təhsil Nazirliyi kolleqiyasının Fəxri Fərmanı ilə, biliklərin təbliğatında fəal iştirakına görə.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1973-cü ildən konsertmeyster kimi vokal kafedrasına daxil olub.  2011-ci ildən “Solo oxuma” kafedrasında “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” və kafedranın baş müəllim - konsertmeystr kimi fəaliyyət göstərir.

  Elmi fəaliyyəti:  Bu illər ərzində çox saylı proqram və konsertlərdə çıxışlar edib.