• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İfaçılıq fakültəsi

  Kamera ansamblı kafedrası. Tarix

  Kamera ansamblı kafedrası 1960-cı ildə təşkil edilmişdir. Onun ilk rəhbəri  İ.M.Turiç olmuşdur. Kafedraya 1962-ci ildən 1976-cı ilədək  V.T.Anşeleviç rəhbərlik etmişdir. Kafedranın yaradıcılıq və təşkilatı əsaslarının formalaşması məhz bu illərdə qoyulmuşdur. Növbəti illər ərzində kamera ansamblı kafedrasına B. Məmmədzadə, R. Nərimanbəyli, T. Aslanov, A. Rzayev rəhbərlik etmişlər.

  Kamera ansamblı kafedrasının müvəffəqiyyətli işi burada çalışmış böyük musiqiçilərin adı ilə bağlıdır: A.S. Şvarts (violonçel), V.T. Anşeleviç (violonçel), İ. Turiç (violonçel), S.H. Əliyev (violonçel), A.X. Neyman (violonçel), A.H. Rzayev (violino), T. Bakıxanov (violino), T.R. Aslanov (viola), R.C. Nərimanbəyli (violino).

  Kafedranın müəllim – professor heyətinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri tədris, ifaçılıq və elmi – metodiki tədqiqatlardır.

  Tədris prosesində ənənəvi qapalı və açıq konsertlərlə yanaşı müxtəlif illərdə maraqlı müsabiqələr və festivallar təşkil edilmişdir. 1983 – cü ildə kamera ansambllarının respublika festivalı, 1992 – ci ildə kamera ansambllarının Bakı festivalı, Q.Qarayevin violino və fortepiano üçün sonatasının, sovet bəstəkarlarının əsərlərinin ən yaxşı ifasına həsr olunmuş müsabiqələr keçirilmişdir. Son illərdə kafedranın tələbələri Avropa ölkələrində keçirilən beynəlxalq kamera ansamblı müsabiqələrində I – ci yerlər tutmuş, beynəlxalq festivallarda müvəffəqiyyətlə iştirak etmişlər.

  Kamera ansamblı kafedrasının yarandığı illərdən onun müəllim – professor heyəti parlaq ifaçılıq fəaliyyəti ilə seçilmişdir. Müxtəlif tərkibli ansambllar Azərbaycanda və onun hüdudları kənarında maraqlı proqramlarla çıxış etmişdir. B. Məmmədzadə (violino), A.İsgəndərova (f-no), E.İsgəndərov (violonçel) tərkibli trio, A.Rzayev (violino) və G.Rzayeva (piano) tərkibli duet, T. Abdullayeva (violino), X .Rəhimova (violino), S. Səidova (viola) və N .Abbaszadə (violonçel) tərkibli simli kvartet, K.Abbasquliyev (violino), T.Aslanov (viola) və K.Məlik-Stepanov tərkibli simli trio 1970 - 1980-ci illərdə parlaq konsert fəaliyyətləri ilə Azərbaycanın musiqi ifaçılığı tarixində əhəmiyyətli iz qoymuşlar.

  1990-cı illərdə kafedraya bir qrup piano və simli alətlərdə çalan gənclər gəlmişlər. Onlar öz sələflərinin yolunu layiqincə davam etdirirlər. Azərbaycan Dövlət triosunun tərkibində çalışan  N. Əliyarova ( piano), T. Babayeva (violino), F. Əhmədbəyova (piano) və A.Əlizadə (violino) dueti, F.Əhmədbəyova (piano) və M.Sadıxzadə (piano) dueti, Azərbaycan və xarici ölkələrdən olan  musiqiçilərlə onlarla kamera musiqisi konserti vermiş K.Neymanova Azərbaycanda və xarici ölkələrdə müxtəlif və maraqlı proqramlarla müvəffəqiyyətlə çıxış etmişlər.