• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  4 fevral 2021-ci il

  2021-ci il 4 fevral tarixində komissiya üzvləri Nəzmiyyə Abbaszadə, Şəhla İbrahimova, Zəhra Quliyeva, Yusif Axundzadə və Şükür Səmədovun iştirakı ilə "İfaçılıq" fakültəsinin magistratura şöbəsinin ll kurs tələbələrinin dövlət imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  4 fevral 2021-ci il

  2021-ci il 4 fevral tarixində komissiya üzvləri Yalçın Adıgözəlzadə, Yusif Axundzadə və Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" ixtisasının magistratura şöbəsinin dövlət imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  3 fevral 2021-ci il

   3 fevral 2021-ci il tarixində "İxtisas fortepiano" kafedrasının ll kurs magistr tələbələrinin Caz sənəti üzrə buraxılış imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 30 yanvar tarixində komissiya üzvləri Xuraman Qasımova və Şəfiqə Məmmədovanın iştirakı ilə "Solo oxuma və opera hazırlığı" kafedrasının "Opera studiyası" fənni üzrə imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  29 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 29 yanvar tarixində professor Samirə Aşumovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının l kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 29 yanvar tarixində komissiya üzvləri Gülbacı İmanova və Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" ixtisasının Magistratura şöbəsinin l kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  28 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 28 yanvar tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova və Nərgiz Salmanlının iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının l kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  28 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 28 yanvar tarixində komissiya üzvləri Gülbacı İmanova, Naala Baratelianın iştirakı ilə "Dirijorluq" kafedrasının lll kurs tələbələrinin seçmə fənndən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  27 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 27 yanvar tarixində "İxtisas fortepiano" kafedrasının ll kurs tələbələrinin "Ansambl ifaçılığı" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  27 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 27 yanvar tarixində komissiya üzvləri Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova və Gülnar Mirqasımın iştirakı ilə "Fortepiano,orqan və klavesin" ixtisasının lV kurs tələbələrinin "Registrləşmənin istifadə prinsiplərinin əsasları" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  26 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 26 yanvar tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova, Gülmirə Mirzəyevanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının lll kurs tələbələrinin "İxtisas" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 25 yanvar tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova və Gülmira Mirzəyevanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının lll kurs tələbələrinin İxtisas fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 25 yanvar tarixində komissiya üzvləri-professorlar Nərminə Quliyeva, Nəzmiyyə Abbaszadə, Şəhla İbrahimovanın iştirakı ilə "Simli alətlər" kafedrasının ll kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  23 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 23 yanvar tarixində komissiya üzvləri Nəzmiyyə Abbaszadə, Şəhla İbrahimova, Gülnarə Nurullayevanın iştirakı ilə "Simli alətlər" kafedrasının lll kurs tələbələrinin "Kvartet" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  23 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 23 yanvar tarixində professor Samirə Aşumovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının lV kurs tələbələrinin "İxtisas" fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  22 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 22 yanvar tarixində komissiya üzvləri Eyyub Yaqubov, Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" kafedrasının lV kurs əcnəbi tələbələrinin "Musiqi tamaşaları ilə iş" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 22 yanvar tarixində professor Samirə Aşumovanın iştirakı ilə "İxtisas fortepiano" kafedrasının lV kurs tələbələrinin İxtisas imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 yanvar 2021-ci il

  2021-cil il 22 yanvar tarixində komissiya üzvləri Gülbacı İmanova, Leyla Məmmədovanın iştirakı ilə "Dirijorluq" kafedrasının l-IV kurslarının Xor fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 22 yanvar tarixində komissiya üzvləri Nərgiz Əlizadə və Nigar Məlikovanın iştirakı ilə "Musiqi müəllimliyi" ixtisasının ll kurs tələbələrinin "Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...

  22 yanvar 2021-ci il

  2021-ci il 22 yanvar tarixində müəllim Yeganə Mustafayeva və asistent Nərgiz Kəngərlinin iştirakı ilə "Musiqi müəllimliyi" ixtisasının lV kurs tələbələrinin "Üzdən oxuma" fənnindən imtahanı keçirilmişdir.

  Ardını oxu...