• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

   

  Müəllimlər siyahısı


  Məmmədova Elnarə Litvin qızı

  Kafedra müdiri, dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Kəngərlinskaya Tamilla Fərrux qızı

  Professor, pedaqoji elmlər doktoru, əməkdər müəllim

  Məhərrəm-zadə-Şirinova Svetlana Şamil qızı

  Professor, əməkdar müəllim

  Məmmədəliyeva Leyla Məmməd qızı

  Professor, əməkdar müəllim

  Mustafayeva Sevil İslam qızı

  Kafedranın professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Nəcəfəliyeva İrina Əliyulla qızı

  Professor, əməkdar müəllim

  Abasquliyeva Niqar Oqtay qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Əli-zadə Nərgiz Asəf qızı

  Kafedrasının dosenti

  Hüseynova Nərgiz Siyavuş qızı

  Dosent, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Qarayeva Zəhra Hüseyn qızı

  Dosent

  Rzayeva Arzu Malik qızı

  Dosent

  Saarbəyova Fatimə Həmid qızı

  Kafedrasının dosenti

  Sultanova Fəridə Nurəddin qızı

  Kafedrasının dosenti

  Tuayeva Mədinə Zaurbəyovna

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Yusifova Həqiqət Sabir qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Yusifova Lətafət Ağa qızı

  Dosent

  Danilova Qalina Yuriyevna

  Baş müəllim

  Əliyeva Fatimə Səttar qızı

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  İsmayılova Arzu Nuru qızı

  Baş müəllim

  Qulamova Nairə Kamal qızı

  Baş müəllim

  Məlikova Nigar Akif qızı

  Baş müəllim