• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

    Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

     

    Heydər Əliyev

     

  • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

    Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

    əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

     

    Üzeyir Hacıbəyli

  • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

    ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

    binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

     

    Qara Qarayev

  • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

    O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

    İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

     

    Fikrət Əmirov

    Fortepiano, orqan və klavesin kafedrasının müəllimləri

    Babayeva Rasimə Əhməd qızı

    Professor, Əməkdar müəllim

    Ardını oxu...

    Dadaşlı Nizami Əkbər oğlu

     Professor, Əməkdar müəllim

    Ardını oxu...

    Məmmədova Leyla Bağır qızı

     Professor, Əməkdar müəllim

    Ardını oxu...

    Musayeva Elmira Danil qızı

    Professor,  Əməkdar müəllimi 

    Ardını oxu...

    Yaqubova Tahirə Əhəd qızı

    Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

     

    Ardını oxu...

    Abutidze Nelli Nikolayevna

    Dosent, Pedagoji elmlər nəmizədi

    Ardını oxu...

    Aşumova Afaq Fazil qızı

    Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

    Ardını oxu...

    Xəlilova Aynur Xəlil qızı

    Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

    Ardını oxu...

    Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

    Müəllim, Əməkdar artist

    Ardını oxu...