• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Musiqi tarixi kafedrasının müəllimləri

  İmanova Ülviyyə    

  Kafedra müdiri,  professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Axundova-Dadaşzadə Zümrüd Araz qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar incəsənət  xadimi

  Ardını oxu...

  Qafarova Zemfira Həsən qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, prezident təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət  xadimi

  Ardını oxu...


  Adilova Ayanda Adil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Ələsgərli  Kəmalə Veyis qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Həsənzadə Xatirə Nəriman qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Pazıçeva İnna Valeryevna

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Səfərəlibəyova Rəna İsmət qızı  

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...