• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının görkəmli xadimləri

  Şeyn Sofiya Fyodorovna

  (9 mart 1921 Bakı - 9 mart 1991)

  Bəstəkar, musiqişünas, dosent

  Ardını oxu...

  Məmməd İbrahim Qurban oğlu

  (24 oktyabr 1928 - 1993)

  Dosent, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti

  Ardını oxu...

  Rudolf Leopold Moritseviç

  (31 avqust 1877 Riqa – 21 aprel 1938 Bakı)

  Musiqişünas, bəstəkar, professor

  Ardını oxu...

  Semyonova İnna Semyonovna

  (14 aprel 1943 -2007)

  Biblioqraf, müəllim

  Ardını oxu...

  Bağırova Şahnabat Zəkəriyyə qızı

  (25 noyabr 1936 – 19 iyun 2013)

  Əməkdar müəllim, dosent

  Ardını oxu...

  Bakıxanova Zərifə Musa qızı

  (2 yanvar 1936 – 27 dekabr 2014)

  Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Hüseynova Gövhər Qulu qızı

  (19 noyabr 1936 - 1 mart 2016)

  Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Burşteyn Georgiy Zaxaryeviç

  (1 aprel 1907 Jitomir – 6 iyul 1966 Bakı)

  Bəstəkar, müəllim, musiqi-ictimai xadim

  Ardını oxu...

  Yermolayev Boris İvanoviç

  (1 aprel 1907 Jitomir – 6 iyul 1966 Bakı)

  Bəstəkar, müəllim, musiqi-ictimai xadim

  Ardını oxu...

  Nikomarova Ella Markovna

  (5 avqust 1910 – 6 iyun 1990)

  Müəllim, musiqişünas

  Ardını oxu...

  Kislova Alevtina Mixaylovna

  (28 oktyabr 1934 - ?)

  Baş müəllim

  Ardını oxu...

  Felzer Oleq Yefimoviç

  (4 noyabr 1939 Bakı – 1998 ABŞ)

  Bəstəkar, musiqişünas

  Ardını oxu...

  Əlixanova – Şərifova Vəzifə Şərif qızı

  (1 aprel 1944 Gəncə - 19 yanvar 2010)

  Professor, musiqişünas, sənətşünaslıq namizədi

  Ardını oxu...

  Məlikov Xanlar Həmid oğlu

  (15 fevral 1923 – 5 avqust 1999)

  Sənətşünaslıq namizədi, dosent

  Ardını oxu...

  Əliyeva Nərminə Ağalar qızı

  (3 oktyabr 1939 - 2001)

  Sənətşünaslıq namizədi, professor

  Ardını oxu...

  Qarayeva–Məmmədova Bilqeyis Mir Əbdül Qəni qızı

  (27 sentyabr 1931 -3 iyul 2010)

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Vaynşteyn Leonid Moiseyeviç

  20 aprel 1945 – 20 iyun 1969)

  Bəstəkar, Əməkdar İncəsənət xadimi

  Ardını oxu...

  Çumakov Nikolay Semyonoviç

  (19 iyun 1891 – 6 fevral 1957)

  Professor

  Ardını oxu...

  Bağırov Zakir Cavad oğlu

  (16.03.1916, Şuşa — 8.01.1996, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor.

  Ardını oxu...