• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar 15 yanvar 2021-ci il
  Elanlar 11-12 mart 2021-ci il
  Elanlar 22 fevral 2021-ci il
  Elanlar 29 dekabr 2020-ci il
  Elanlar 1 mart 2021-ci il
  Elanlar 6 yanvar 2021-ci il
  Elanlar 23 dekabr 2020-ci il
  Elanlar 24 dekabr 2020-ci il
  Elanlar 18 dekabr 2020-ci il
  Elanlar 18 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 21 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 20 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 16 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 11 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 1 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 1 noyabr 2020-ci il
  Elanlar 29 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 20 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 14 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 18 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 8 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 7 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 6 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 25 sentyabr - 7 oktyabr 2020-ci il
  Elanlar 7 avqust 2020-ci il
  Elanlar 18 iyul 2020-ci il
  Elanlar 13 iyul 2020-ci il
  Elanlar 11 iyul 2020-ci il
  Elanlar 15 iyul 2020-ci il
  Elanlar 6-1 iyul 2020-ci il
  Elanlar 1 iyul 2020-ci il
  Elanlar 21 iyun 2020-ci il
  Elanlar 25 aprel 2020-ci il
  Elanlar 25 aprel 2020-ci il
  Elanlar 25 aprel 2020-ci il
  Elanlar 13 aprel 2020-ci il
  Elanlar 30 mart 2020-ci il
  Elanlar 27 mart 2020-ci il
  Elanlar 2 mart 2020-ci il
  Elanlar 18-24 fevral 2019-cu il
  Elanlar 22 fevral 2019-cu il
  Elanlar 2 fevral 2019-cu il
  Elanlar 20-27 aprel 2020-ci il
  Elanlar 20 dekabr 2019-cu il
  Elanlar 2 dekabr 2019-cu il
  Elanlar 23 oktyabr 2019-cu il
  Elanlar 31 oktyabr 2019-cu il
  Elanlar 13 sentyabr 2019-cu il
  Elanlar 1 oktyabr 2019-cu il
  Elanlar 5 iyul 2019-cu il