• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  Konsertmeyster ustalığı kafedrası. Tarix

  “Konsertmeyster ustalığı” (müşayiət) kafedrası Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 1937-ci ildə yaradılmışdır.İdarəetmə heyətinin tapşırığı ilə ümumi rəhbərlik işini  bu sənətə böyük əhəmiyyət verən, professor Q.Q.Şaroyev həyata keçirirdi. Müşayiət sinfinin fəaliyyətində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bir sıra müəllim və musiqiçiləri fəal iştirak edirdilər  və ilk növbədə müşayiət sənətinə professional şəkildə yiyələnmiş istedadlı musiqiçi, təcrübəli konsertmeyster V.M.Kozlov.
  1930-40-cı illər dönəmində sinfin işinə E.Xanina, E.Əliyeva kimi müəllimlər cəlb olunurlar. O zamanlar “Fortepiano” fakültəsinin əksər tələbələri müşayiət sinfi üzrə təcrübə  keçməsi üçün vokal, eləcə də orkestr siniflərinə əlavə edilirdilər.

  Ardını oxu...

   

  Müəllimlər siyahısı

  Acalova Gülnarə Almaz qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Hüseynova Könül Qabil qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Məmmədyarova Gülnarə Hadı qızı

  Professor

  Musayeva Elmira Danil qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Aşumova Afaq Fazil qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Bədirxanov Tofiq Nurali oğlu

  Dosent

  İbrahimova Nərmin Aydın qızı

  Dosent

  Məmmədova Venera Cavad qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Sədirxanova Kamilla Ridvan qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Zamanova Alya Abas qızı

  Dosent, sənətşünaslıq namizədi

  Həsənova Ceyla Bahadır qızı

  Baş müəllim

  Kərimova Yuliya Mixaylovna

  Baş müəllim

  Qarayeva Afaq İlyas qızı

  Baş müəllim

  Sultanova Səfurəxanım Əşrəf qızı

  Baş müəllim

   

  Zeynalova Leyla Kərim qızı

  Baş müəllim

  Həsənova Nigar Nazim qızı

  Baş müəllim