• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İfaçılıq fakültəsi

  Kamera ansamblı kafedrası. Tarix

  Kamera ansamblı kafedrası 1960-cı ildə təşkil edilmişdir. Onun ilk rəhbəri  İ.M.Turiç olmuşdur. Kafedraya 1962-ci ildən 1976-cı ilədək  V.T.Anşeleviç rəhbərlik etmişdir. Kafedranın yaradıcılıq və təşkilatı əsaslarının formalaşması məhz bu illərdə qoyulmuşdur. Növbəti illər ərzində kamera ansamblı kafedrasına B. Məmmədzadə, R. Nərimanbəyli, T. Aslanov, A. Rzayev rəhbərlik etmişlər.

  Kamera ansamblı kafedrasının müvəffəqiyyətli işi burada çalışmış böyük musiqiçilərin adı ilə bağlıdır: A.S. Şvarts (violonçel), V.T. Anşeleviç (violonçel), İ. Turiç (violonçel), S.H. Əliyev (violonçel), A.X. Neyman (violonçel), A.H. Rzayev (violino), T. Bakıxanov (violino), T.R. Aslanov (viola), R.C. Nərimanbəyli (violino).

  Ardını oxu...


   

  Müəllimlər siyahısı

  Neymanova Kəmalə İlyas qızı

  Kafedra müdiri, professor

  Babayeva Töhfə Ağəli qızı

  Professor, Əməkdar artist

  Əhmədbəyova Fəridə Bəylər qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hacıyev Telman Muxtar oğlu

  Professor, əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru

  Sadıqzadə Maya Nəsir qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Əhmədova Xavər Surxay qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Əlizadə Arzuxanım Yaqub qızı

  Dosent

  Hacıyev Mikayıl Əhməd Cövdət oğlu

  Dosent

  Hacıyev Vaqif Telman oğlu

  Dosent

  Erişen Kübra Ramiz qızı

  Dosent

  Əliyeva Talehə Əli Ağa qızı

  Baş müəllim

  Muxtarova Lalə Nazim qızı

  Baş müəllim

   

  Abdullayeva Xəyalə Fəxrəddin

  Müəllim

   

  Hacıyeva Aynur Seymur qızı

  Müəllim