• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İfaçılıq fakültəsi

  Simli alətlər kafedrası. Tarix

  İfaçılıq fakültəsinin vəzifəsi solist, ansambl və orkestr ifaçısı, pedaqoq kimi müstəqil peşə fəaliyyəti göstərmək üçün zəruri olan bədii musiqi ifaçılığı ustalığına malik, yüksək səviyyəli ixtisasçılar yetişdirməkdir.  

  İfaçılıq fakültəsində fəaliyyət göstərən kafedralarda dünya şöhrətli musiqiçilər öz biliklərini yeni kadrların yetişdirməsinə yönəldiblər.
  Fakültənin əsas ixtisas buraxılış kafedralarında («Simli alətlər», «Nəfəs və zərb alətləri», «Solo oxuma» ) 1 SSR-i xalaq artisti, 6 xalq artisti, 15 professor və bunlardan 5 prezident təqaüdçüsü fəaliyyət göstərir. Onlardan Şöhrət ordenli, Xalq artisti, professor Fidan Qasımova, Şöhrət ordenli, Xalq artisti, professor Xuraman Qasımova, Şöhrət ordenli, Xalq artisti, professor Şəfiqə Məmmədova, Xalq artisti, professor Yusif Axundzadə, Əməkdar injəsənət xadimi, professor Yaşar İmanov  Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor Nəzmiyyə Abbaszadə , Xalq artisti, professor Zəhra Quliyeva, Xalq artisti, professor Şəhla İbrahimova və başqalarının adlarını çəkmək olar.

  Ardını oxu...


   

  Müəllimlər siyahısı

  İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızı 

  Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Babayeva Töhfə Ağəli qızı

  Professor, Əməkdar artist

  Əliyeva Hökümə Natiq qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Idyatulina Fatimə Fatkul qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Quliyeva Zəhra Teymur qızı

  Professor, Xalq artisti

  Əhədzadə Məleykə Böyükağa qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Quliyeva Gülnarə Adil qızı

  Dosent

  Taptıqova Yeganə Vagif qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Axundov Bəxtiyar Ağayar oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Aslanova Mina İmran qızı

  Baş müəllim

  Babayev Əlimuxtar

  Baş müəllim

  İmanov Vaxtanq Yaşar oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar artist

  Xanlarova Pərvanə Mahir qızı

  Baş müəllim

  Rzayeva Arzu Baba qızı

  Baş müəllim

  Ağayeva İlhamə Arif qızı

  Baş müəllim, Əməkdar müəllim

  Nurullayeva Gülnarə Kamil qızı

  Baş müəllim

   

  Seyidov Anar Uran oğlu

  Baş müəllim