• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tarix-nəzəriyyə fakültəsi

  Ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar kafedrası. Tarix

  90 illik tarixə malik Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun əsas vəzifəsi Musiqi Akademiyasında aparılan klassik musiqi təhsili çərçivəsində dərin köklərə malik, hər zaman milli bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndələri üçün ilham mənbəyi olmuş xalq musiqisi, aşıq sənəti və muğamın incəliklərini tələbələrə aşılamaqdan ibarətdir. Kafedranın yaranması və təşəkkülü ilə bağlı bəzi məqamları çatdırmaq istərdik.
        

  Ardını oxu...  Müəllimlər siyahısı

  Məmmədov Tariyel Aydın oğlu 

  Kafedra müdiri, professor, sənətşünaslıq doktoru, əməkdar incəsənət xadimi

  Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı

  Professor, fəlsəfə elmləri doktoru, əməkdar incəsənət xadimi

  Hacıyeva Mina Telman qızı

  Professor, fəlsəfə elmləri doktoru

  Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Əsədullayev Murtuza oğlu Arif

  Professor-məsləhətçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Əhmədova Mehriban Fikrət qızı 

  Kafedranın professoru,  Əməkdar İncəsənət xadimi

   

  Zöhrabova Leyla Ramiz qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Hacıyeva Lalə Azər qızı

  Müəllim

  Səfərəliyeva Fəxriyyə Ayaz qızı

  Müəllim